Tapet

Zgłoszenia na spotkania w Manhattanie

Zapisy na spotkania w Filii Naukowej

Formularz wyboru spotkań nieformalnych w lipcu

Formularz zgłoszeń filmów do filozofowania

Arkusz ze zgłoszonymi wcześniej filmami